Högsta förvaltningsdomstolen ger NCC rätt mot Trafikverket

Trafikverket gjorde fel när de förkastade NCC Roads anbud för drift och skötsel av vägar Hudiksvall och Borlänge med utgångspunkten att anbuden hade för lågt pris. Högsta förvaltningsdomstolen ger NCC Roads rätt mot Trafikverket som nu tvingas ta med NCCs anbud i en ny utvärdering.

 – Det är en lättnad att få rätt efter så lång tid och efter att förlorat mot Trafikverket i två lägre instanser. Vi har hela tiden hävdat att Trafikverket agerat fel juridiskt eftersom det saknats förutsättningar att förkasta NCCs anbud, säger Eric Thunegard, chefsjurist på NCC Industry.

– Efter noga övervägande lämnade vi ett anbud där den rabatt som normalt ligger utspridd på olika poster i anbudet synliggjordes med negativ prissättning, säger Henrik Lövgren, division manager NCC Infraservices.

Negativ prissättning innebär i de aktuella anbuden att NCC på några poster betalar Trafikverket istället för tvärt om. Vi valde att använda oss av denna möjlighet i förfrågningsunderlaget för att kunna lämna ett så konkurrenskraftigt anbud som möjligt.

– Vi vill se upphandlingar som premierar utveckling i kontrakten istället för lägsta pris, där partnering är ett alternativ. Det är mycket ovanligt att vi lämnar anbud med negativ prissättning och det är inte vår ambition att det ska bli vanligare, säger Henrik Lövgren. Förhoppningsvis kan domen inspirera Trafikverket och en del kommuner att välja andra utvärderingskriterier än lägsta pris.

För ytterligare information, kontakta:

  • Eric Thunegard, chefsjurist NCC Roads +46 70 250 32 38
  • Henrik Lövgren, division manager Infraservices, 070-353 91 40
  • Stefan Bäcklund, area manager, Infraservices, 070-602 74 91