Helsingborgs nya vattentorn uppmärksammas för sin arkitektur

Helsingborgs nya vattentorn är byggt av NCC i samverkan med NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp. Förra veckan blev det klart att arkitektfirman Wingårdhs vinner det prestigefyllda Kasper Salin-priset för vattentornets arkitektur, som för tankarna till en modern akvedukt.

- Vi är stolta över att tillsammans med NCC ha förverkligat Wingårdhs vision. NCC:s erfarenhet av komplexa projekt och avancerade betongkonstruktioner har varit avgörande vid bygget av vattentornet, som gått enligt plan, utan några olyckor och i nivå med budgeten. Snart är också tätskiktet som monterats inuti ringen tätt och vattentornet kan gå i drift, säger Ulf Thysell, VD NSVA.

Vattentornet började byggas 2018 och stod klart hösten 2020. Bredvid vattentornet har NCC även byggt två lågreservoarer, vilka varit i drift sedan dess. Betongkonstruktionen i vattentornet har varit tät hela tiden och kunde även den gått i drift då. För att förlänga livslängden har utrymmena inuti ringen dock klätts med ett tätskikt i polyeten, en PE-liner, som tyvärr haft mindre läckor.

- Då livslängden på vattentornet är beräknat till 120 år har vi tillsammans med NSVA prioriterat att få tätskiktet tätt och därmed minska underhållsbehovet över tid. Sedan en tid tillbaka är den yttre ringen tät och i drift och i och med det är nu tre fjärdedelar i drift. Inom kort hoppas vi att även den inre ringen är tät så vattentornet kan nyttjas till dess fulla potential, säger Jörgen Flink, avdelningschef NCC Infrastructure.

Vattentornets totalhöjd är 40 meter och består av en ring med 90 meters diameter som vilar på 24 betongpelare. Vattnet strömmar genom ringen och på det sättet får man en god omsättning av vattenvolymen. De 28 meter höga betongpelarna har gjutits med klätterform, medan ringen platsgjutits i 24 delar på marken för att lyftas på plats med gigantiska lyftkranar. Totalt rymmer vattentornet 7 000 000 liter vatten och de två lågreservoarerna 8 000 000 liter vatten.

För att säkerställa att vattentornet byggdes på ett hållbart sätt har man CEEQUAL-certifiera projektet. CEEQUAL är ett certifieringssystem för hållbara projekt inom mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning och offentliga miljöer. Projektet uppnådde den högsta nivån, Excellent.

  • Foto: Joakim Kröger

  • Foto: Joakim Kröger

  • Foto: Studio-E

  • Foto: NCC

  • Foto: NCC

  • Foto: NCC

  • Foto: NCC

  • Foto: NCC