Barnen på Högastensskolan i Helsingborg gillar de nya sittplatserna. Foto: NCC)

H22-stolen lever vidare på skolor i Helsingborg

I samband med H22 skapade NCC och White arkitekter tillsammans H22-stolen ”Spill jar” som fanns utplacerad på olika platser i Helsingborg under H22 City Expo. Vid expots slut skänktes cirka 50 H22-stolar till Helsingborgs stads fastighetsförvaltning, som nu placerat ut dem på skolor runt om i kommunen.

– Vi är jätteglada och tacksamma över detta initiativ! Framöver kommer H22-stolarna bli färgglada och efterlängtade sittplatser för barn och ungdomar på ett tiotal skolor runt om i kommunen, samtidigt som de är ett fint minne från H22, säger Pernilla Gullvert, utemiljöförvaltare för skolor i Helsingborg stad.

H22-stolen är formgiven av Markus Magnusson på White arkitekter i Malmö och har skapats av spillmaterial från bostadsbygget Pålsjö Äng i Helsingborg, som NCC bygger på uppdrag av Helsingborgshem. Pålsjö Äng är ett projekt med fokus på minskad klimatpåverkan under byggtiden, bland annat används klimatförbättrad betong med cirka 40 procent lägre klimatpåverkan än traditionell betong. Vid gjutningen tillvaratas den spillbetong som blir över till att gjuta ”Legobitar”, som används till exempelvis stödmurar.

– H22-stolen tillverkades av spillbetong och träspill från håltagning för exempelvis ventilation och dörrar. Tillsammans med White hittade vi en funktionell och stilren form som var enkel att gjuta och som blev ett fint signum för H22, samtidigt som den på ett bra sätt tar tillvara spillmaterial. Det är roligt att H22-stolen nu får fortsatt liv på skolorna i Helsingborg, säger David Fritzson-Bratt, affärschef NCC.

Under H22 var stolarna utplacerade på Stortorget, Dunkers plats, Parapeten samt på Drottninghög. Namnet flirtar med H55-stolen som designades till bomässan H55 i Helsingborg 1955.

Läs tidigare nyhet om H22-stolen:

NCC och White har tillsammans utformat H22-stolen | NCC