NCC och White har tillsammans utformat H22-stolen

H22-stolen ”Spill jar” har skapats av spillmaterial från bostadsbygget vid Pålsjö Äng i Helsingborg, som NCC bygger på uppdrag av Helsingborgshem. Cirka 60 stolar har skapats och finns utplacerade på olika platser i Helsingborg under H22 City Expo. Men de ska göra mer nytta för staden än så. Efter cityexpon skänks de till Helsingborgs stads fastighetsförvaltning för att få nytt liv i stadens förskolor och skolor.

Bygg- och fastighetsbranschen står idag för 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Samtidigt används jordens resurser långt över dess tillgångar. För att säkerställa en levande planet och ett hållbart liv för framtida generationer krävs det att branschen bättre hushåller med sina resurser. Utgångspunkten är att ta tillvara det befintliga för att skapa ny design och attraktiva miljöer.

Vid gjutningen av bostadsprojektet Pålsjö Äng återanvänds den betong som blir över varje dag till att gjuta ”Legobitar”. Dessa används sedan till exempelvis stödmurar. Pålsjö Äng är ett projekt med fokus på minskad klimatpåverkan under byggtid, bland annat används klimatförbättrad betong med cirka 40 procent lägre klimatpåverkan än traditionell betong i detta projekt.

I samband med H22 har NCC och White tillsammans utformat H22-stolen som på samma sätt gjutits av spillbetong. Stolen är formgiven av Markus Magnusson på White i Malmö och tillverkad uteslutande av återanvänt spillmaterial från byggarbetsplatser. Den har gjutits på plats på bygget i en rationell process som NCC och White har utformat tillsammans. Alla material är standardprodukter som blir över på vanliga byggen – betong, trä och gjutformar av rör.

- H22-stolen har tillverkats av spillbetong och träspill från håltagning för exempelvis ventilation och dörrar. Tillsammans med White har vi hittat en funktionell och stilren form som varit enkel att gjuta och som blir ett fint signum för H22, samtidigt som den på ett bra sätt tar tillvara spillmaterial. Totalt har vi gjutit cirka 60 stolar som placerats ut på ett par olika platser i Helsingborg, säger Johan Eriksson, platschef NCC.

Men det är inte bara H22-stolen som är skapad med återbrukat spillmaterial. Whites och NCC:s gemensamma mötesplats under H22 City Expo, Stortorget 13, är en tidigare butikslokal som inretts med spillmaterial från byggen. Efter H22 kommer materialet att återgå och bli en del av framtida anläggningar. Genom att betrakta materialen som omger oss som råvaror och inte som färdiga produkter kan vi omvärdera deras funktion, och nya lösningar uppstår.

– Målet var att allt i expolokalen ska vara återbrukat – och sedan kunna leva vidare efter H22. Det är en spännande utmaning som sätter fart på kreativiteten, säger Martin Pålsson, inredningsarkitekt på White och ansvarig för lokalens utformning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann-Katrin Johansson, Kommunikationspartner Syd NCC, ann-katrin.johansson@ncc.se, tel 076-521 53 43
Johan Eriksson, platschef NCC, johan.a.eriksson@ncc.se, tel 070-540 28 17
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank