Graffitikonst på Brick Studios i Göteborg

Nu har konstnärerna påbörjat arbetet med att utsmycka fasaden på Brick Studios. Under hösten 2022 utlyste NCC en tävling där graffitikonstnärer från hela världen bjöds in för att skapa sitt unika uttryck på Brick Studios fasad. Ett stort antal konstnärer anmälde sitt intresse, där sex olika graffitikonstnärer till slut valdes ut som vinnare av en jury.

Konstnärernas graffiti representerar en bred variation av olika motiv och uttryck vilket kommer att skapa en kontrastrikt och levande fasad på Brick Studios. De utvalda konstnärerna är Jan Boleslav Sjöberg, Hilma Nordén och Gustav Norberg – alla tre konstnärer från Sverige. Övriga tre är Bona Berlin från Tyskland, Andrej Zikic från Serbien och Youri Cansell know as Mantra från Frankrike.

- I veckan påbörjade Hilma Nordén sitt skapande på fasaden och vi ser verkligen fram emot kommande veckor då konsten kommer att färdigställas på fasaden, säger Soumia El Ghazouani, fastighetsutvecklare NCC Property Development.

Juryn bestod av Adelina Lundell, Älvstranden Utveckling, Jonathan Josefsson alias Ollio, lokal graffitimålare, Soumia El Ghazouani, NCC Property Development, Karolina Claesson Mindpark, Per Osvalds Stadsbyggnadskontoret Göteborg samt Mattias Lind huvudarkitekt Brick Studios.

Masthuggskajen - En kontrastrik stadsdel växer fram

Brick Studios är beläget invid Järntorget, parallellt med grannfastigheten Våghuset. Husen har ritats av White Arkitekter och färdigställs under 2023. Våghuset och Brick Studios är NCC:s första kontorsprojekt i den nya stadsdelen Masthuggskajen i Göteborg.

Längs Masthamnsgatan, direkt efter Våghuset och Brick Studios uppförs Habitat 7, NCC:s tredje kontorshus. Ett unikt trähus om nio våningar, där huset har utformats med en utpräglad hållbarhetsprofil hela vägen från första skiss till samtliga materialval. Huset har ritats av Krook & Tjäder och färdigställs under 2025.

Masthuggskajen har en mycket hög hållbarhetsprofil. 2018 var Masthuggkajen Sveriges första stadsutvecklingsprojekt som tilldelades en Citylab-certifiering. Projektet erhöll även utmärkelsen, Årets Citylab-projekt 2020, för sitt hållbara stadsutvecklingsarbete.

  • Konstnär: Andrej Zikic.

  • Konstnär: Bona Berlin

  • Konstnär: Gustav Norberg

  • Konstnär: Hilma Norden

  • Konstnär: Jan Boleslav

  • Konstnär: Youri Cansell