Genomslag i det spektakulära projektet med Eysturoy-tunneln på Färöarna

Fredagen den 7 juni firade NCC genomslaget av Eysturoy-tunnelns 11,2 kilometer långa huvudgren – en tunnel som när den är klar kommer att sänka restiden till huvudstaden Tórshavn från många orter på Färöarna.

Det var klockan 18 lokal tid som den färöiska transportministern Heðin Mortensen detonerade sprängladdningen. Flera inbjudna gäster och ett stort antal färöiska invånare var på plats för att uppleva detta viktiga steg i tunnelprojektet.

- Detta är en viktig milstolpe i vårt kontrakt på Färöarna, och det visar NCC:s breda kompetens när det gäller komplexa tunnel- och infrastrukturprojekt, säger Per Jonsson, chef för NCC:s division Civil Engineering i Norge.

En öppen tunnellänk har därmed skapats som gör att den färöiska huvudstaden Tórshavn har anslutningar från båda sidorna om Skálafjørðurviken, inte minst via en rondell som ligger under havsbottnen mitt i fjorden. Under de närmaste arton månaderna kommer tunneln nu att färdigställas och vara redo för den planerade invigningen vid nyår 2021.

- NCC har en stor erfarenhet av att bygga tunnlar på Färöarna. Vi är stolta över att återigen leverera enligt planerna, säger Aage Lien, chef för tunnlar och förflyttning av tunga jordmassor på NCC Infrastructure.

Spektakulärt projekt

Genomslaget kom som planerat 27 månader efter att NCC påbörjade tunnelbygget i januari 2017. Som djupast ligger tunneln 189 meter under havsbottnen och inrymmer Atlantens första och enda rondell under vatten.

- Tunneln krävde betydligt mer injektering än vad som är normalt för andra tunnlar på Färöarna – 7 500 ton skiktinjekteringsbruk för att vara exakt. Teamen har gjort ett utmärkt jobb. NCC har också fått bekämpa en zon med mycket dålig bergkvalitet, förklarar projektledaren Alf Helge Tollefsen från NCC Infrastructure.

NCC har också påbörjat den andra fasen av det färöiska kontraktet, som är att bygga den 10,5 kilometer långa Sandøy-tunneln som kommer att sträcka sig mellan Gamlarætt på ön Streymoy till Traðardalur på Sandøy.

Båda tunnlarna i kontraktet kommer att leda till en säkrare trafiksituation och kortare restider mellan Tórshavn och flera andra orter på Färöarna och samtidigt föra samhälle, näringsliv och människor närmare varandra. Byggandet av de två tunnlarna är också den största investeringen i infrastruktur som någonsin har gjorts på Färöarna.