Gatukonst på NCC:s projekt, MIMO i Mölndal

NCC och Mölndals stad bjöd i veckan in till en gemensam workshop där ungdomar fick prova på att skapa gatukonst. Under ledning av gatukonstnären, Benjamin Jocic, utsmyckades planket längs med NCC:s projekt MIMO i Mölndal.

Gatukonst som samarbetsprojekt  

På NCC:s projekt, MIMO i Mölndal, genomförs just nu renovering av fasaden på den befintliga fastigheten som sträcker sig längst med Brogatan i Mölndals innerstad. Under tiden upprustningen sker har ett träplank monterats framför fasaden. Ett ypperligt tillfälle att bjuda in till ett kreativt skapande, NCC kontaktade därför Mölndals stad för en diskussion och resultatet blev ett samarbetsprojekt mellan NCC, konstkollektivet och Mölndals fritidsgårdar. Ett första steg i ett långsiktigt arbete med platsutveckling i Mölndals innerstad.  

– Vi såg ett utmärkt tillfälle att samverka med Mölndals stad. När vi utvecklar och bygger fastigheter vill vi alltid arbeta för att skapa en levande stad med en miljö som är attraktiv och trygg för dess invånare och besökare, säger Sarah Pennycook, fastighetsutvecklare på NCC. Hon fortsätter:  

– Planket blev en fin möjlighet att på ett kreativt sätt engagera stadens förvaltningar och ungdomarna i Mölndal. Vi ser att det är viktigt att skapa engagemang hos Mölndalsborna och på så sätt bidra till att fortsätta att bygga varumärket Mölndal. 

Daniel Pawholm, näringslivssamordnare Mölndals stad, tillsammans med Sarah Pennycook, fastighetsutvecklare NCC. Foto: Mölndals Stad.
Daniel Pawholm, näringslivssamordnare Mölndals stad, tillsammans med Sarah Pennycook, fastighetsutvecklare NCC. Foto: Mölndals Stad.
Benjamin Jocic, Konstkollektivet Mölndal. Foto: Mölndals Stad.
Benjamin Jocic, Konstkollektivet Mölndal. Foto: Mölndals Stad.
Foto: Mölndals Stad.
Foto: Mölndals Stad.