Från Knutpunkten till Helsingborg C – delmål uppfyllt

En lång resa har nått ett viktigt delmål. Igår var det invigning av resecentrumet på bottenvåningen av Helsingborgs centralstation. Nu fortsätter hyresgästanpassning och färdigställande av ett restaurangtorg en trappa upp innan hela ombyggnaden är klar sommaren 2021.

Helsingborg C, tidigare kallad Knutpunkten, är nordvästra Skånes kommunikationsnav för färjor, tåg, stads- och regionbussar och en av Sveriges mest trafikerade kommunikationsanläggningar med cirka 40 000 besökare som passerar varje dag.

På uppdrag av Wihlborgs har NCC byggt om Helsingborg C till en attraktiv mötesplats med en trygg, modern och bekväm innemiljö. Bland annat har byggnaden fått en ny fasad i glas som ger en modern och inbjudande gestaltning.

- Det är en ganska slät glasfasad, där de karaktäristiska glasbågarna från 1990 enbart behållits på den del av fasaden som innehåller gångarna till Danmarksfärjorna, berättar Rickard Borr, projektchef NCC.

Det har varit mycket att ta hänsyn till under projektet, bland annat det faktum att det går en järnvägstunnel under byggnaden och att det varje dag passerar väldigt mycket människor genom stationsbyggnaden till och från tåg, bussar och färjor.

I början av 2019 påbörjades själva byggarbetet, bland annat med en provisorisk entré till vänthallen samt en gång till färjorna från parkeringsdäcket och en ny entré därifrån. Mycket arbete pågick samtidigt på olika platser och omfattande logistik kring flöden av människor innan det mest synliga arbetet kunde påbörjas, nämligen rivning av fasaden och bygget av en ny. 

- Coronasituationen har bidragit till att ett mindre antal personer än vanligt passerat Helsingborg C, vilket underlättat vissa delar av arbetet. Sammanfattningsvis har det varit ett både spännande och lärorikt projekt som flutit på bra, ett kvitto på att vi på NCC har förmågan att genomföra komplexa projekt av detta slag, fortsätter Rickard Borr.

Ursprungligen skulle hela projektet varit klart under hösten 2020, men delar av det har senarelagts till våren. Det handlar framförallt om färdigställande av Kitchen Floor en våning upp samt intilliggande kontorsytor och hyresgästanpassningar. Detta arbete beräknas vara klart sommaren 2021.

Projektet är den andra delen i en omfattande om- och tillbyggnad av Helsingborg C, där NCC även utförde den första delen under åren 2014–2016, då fem våningar nya kontorsytor byggdes ovanpå delar av byggnaden.

Bilder: Wihlborgs och NCC