Första pålning för Kristianstads reningsverk

I samverkan med Kristianstads kommun ska NCC bygga om och till kommunens centrala reningsverk. Igår markerades byggstarten officiellt med en ”första pålning”, där pålen först högtidligt signerades av representanter från NCC och kommunen.

Samarbetet mellan NCC och Kristianstads kommun om ombyggnaden av det centrala reningsverket inleddes 2017. Sedan dess har parterna planerat, budgeterat och projekterat för ombyggnaden och tidigare i år fattade kommunen beslut om genomförande av hela projektet som är kostnadsberäknat till 535 MSEK. Projektet genomförs i ett antal delentreprenader och först ut är markarbeten.

Europas modernaste reningsverk

Igår samlades representanter från kommunen och NCC för att symboliskt markera byggstarten av det som ska bli Europas modernaste reningsverk när det står klart 2024.

- Det är vår största investering hittills i kommunen. Det är mycket pengar, men ett nödvändigt projekt för både invånarnas hälsa och för vår miljö. Det nya reningsverket är också en förutsättning för att vårt befintliga näringsliv ska kunna öka sina volymer och för att nya företag ska kunna etablera sig här, säger Peter Johansson (M), kommunalråd innan det är dags för den första pålen att bankas ner i marken.