Foto: Sune Grabbe

Fokus på trygghet i nybyggda Floraskolan i Skellefteå

Floraskolan i Skellefteå med plats för 1 000 elever från förskoleklass upp till årskurs nio är nu invigd en bit in på höstterminen. Här har lokalerna utformats för att skapa en trygg skolmiljö.

Tillsammans med Skellefteå kommun har NCC byggt och anpassat skolan för kreativa, inspirerande och trygga lärmiljöer. Bygget av skolan startade sommaren 2018 och nu kan elever och personal tillsammans nyttja 14 000 kvadratmeter nybyggd skola och en utemiljö som lockar till rörelse och lek.

Trygga hemklassrum

Invändigt är det mycket som avviker från den gamla tidens traditionella skolor. Nyskapande rumsfunktioner, där fokus ligger på en varierande lärmiljö i syfte att skapa utrymme för elevernas olikheter samt skapa en trivsam och trygg inomhusmiljö. Skolan är helt skofri och varje stadie har egen ingång till sina hemklassrum. Varje hemklassrum har eget tillhörande kök och samlingslokal, där eleverna ska känna igen sig. Storleken på klassrummen har utformats med plats från fyra personer till möjlighet att samla upp mot 150 stycken, med utrymme för både aktivitet och tyst koncentration och arbetsro.

Smidig process tillsammans med kund

– Samarbetet med kommunen har varit jättebra. Mycket engagerade och kunniga byggledare som hanterat löpande frågor och funderingar som vi haft med snabba beslut. Diskussionen med säkra tillfartsvägarna för cyklister och fotgängare är ett sådant exempel., säger Peder Dahlberg, projektchef NCC Building Norr.

– Det har varit ett kul och lärorikt projekt på många sätt. Framförallt så blev slutresultatet väldig bra och genomfört inom budget. Ett projekt som både vi på NCC och Skellefteå kommun är stolta över, fortsätter Peder.

Delaktighet vägen till framgång

Floraskolans fasad består av dels trä, dels varmgalvaniserad stålplåt med glas, för ljusa gemensamhetsytor. Olika inbjudande ingångar visar vägen till hemklassrummet. Utanför skolan har NCC byggt en lekfull skolgård. Skolan är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Skolpersonalen är glad över att de fått den skola de önskat, det är den största bekräftelsen på ett lyckat projekt och att delaktighet är vägen till framgången. Tillsammans har alla inblandade i projektet levererat en skola anpassad för framtiden.

Se filmen från invigningen av Floraskolan här.

  • Peder Dahlberg, Projektchef NCC Building Norrland