Gruppbild överlämnandet av Fossilfria färdplaner

Färdplan för en fossilfri byggsektor överlämnad till regeringen

Onsdag den 25 april överlämnade byggsektorn sin färdplan för Fossilfritt Sverige till näringslivsministern och klimatministern. Bakom färdplanen står NCC och 66 andra företag och organisationer från hela värdekedjan inom byggsektorn som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

Fossilfritt Sverige är en statlig utredning som regeringen tillsatte efter klimatmötet i Paris 2015 och som fungerar som en plattform för samverkan och dialog mellan mer än 300 olika aktörer som ställer sig bakom målet om ett klimatneutralt Sverige.

För att nå målet låter Fossilfritt Sverige olika branscher själva ta fram sina egna färdplaner utifrån sina respektive förutsättningar. Byggsektorns färdplan är unik med bred involvering av många aktörer i hela värdekedjan, vilket skapar förutsättningar för klimatomställningen.

– Klimatomställningen kan inte vänta. Det vi bygger i dag påverkar oss lång tid framöver. Med färdplanen har vi skapat en gemensam syn och viljeinriktning för hur vi ska uppnå en bygg- och anläggningssektor som är både klimatneutral och konkurrenskraftig i framtiden. Nu uppmanar vi politiker och aktörer i hela värdekedjan att visa på ledarskap och att fatta kloka beslut som skapar förutsättningar för omställningen, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC.

 

Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet