Energi- och näringsminister Ebba Busch besöker NCC:s stentäkt i Skåne

Idag besökte energi- och näringsminister Ebba Busch NCC:s stentäkt i Södra Sandby, Skåne för ett samtal om den gröna omställningen och vikten av en hållbar materialförsörjning. Statsrådet tog även tillfället i akt att köra världens första anläggningsmaskin tillverkad med fossilfritt stål.

Varje år används 100 miljoner ton bergmaterial i det svenska samhället för bygga framtidens bostäder, skolor, sjukhus, vägar, järnvägar. En lokal och förutsägbar materialutvinning är helt nödvändig för samhällsutvecklingen. Den är också viktigt för den stora utbyggnaden av energisystemet som krävs för klara klimatomställningen.

Något alternativ till lokala täkter där stenen bryts finns inte. Import av stenmaterial skulle öka klimatavtrycket och materialpriserna, och därmed göra det både dyrare och mindre hållbart att bygga i Sverige. Dessa frågor, bland andra, diskuterades idag när NCC tillsammans med Volvokoncernen och SSAB träffade energi- och näringsminister Ebba Busch vid täkten i Södra Sandby utanför Lund i Skåne.

‒ Vi är så glada att energi och näringsministern ville komma till NCC och diskutera den viktiga frågan hur vi säkrar en hållbar materialförsörjning, som ju är absolut nödvändig för att kunna fortsätta utveckla och bygga samhället, säger Grete Aspelund, affärsområdeschef NCC Industry.

I NCC:s täkt arbetar även världens första och enda anläggningsmaskin tillverkad av fossilfritt stål. Maskinen är ett resultat av ett samarbete mellan SSAB och Volvokoncernen där NCC som första kund fick motta maskinen under FN:s klimatmöte i Stockholm i juni tidigare i år. Under dagens besök i NCC:s täkt tog statsrådet tillfället i akt att köra den världsunika dumpern.

‒ Det är också fantastiskt roligt att Ebba Busch ville köra vår dumper. Denna anläggningsmaskin är ett strålande exempel på innovativa lösningar som kommer till när näringslivet driver den gröna omställningen genom att samarbeta, fortsätter Grete Aspelund.

Dumpern är producerad av Volvo Construction Equipment med fossilfritt stål från stålbolaget SSAB, vilket ger ett betydligt lägre CO2-utsläpp jämfört med en maskin i vanligt stål. Maskinen överlämnades till NCC under en cermoni i anslutning till FN:s klimatkonferens Stockholm +50 i juni i år, där bland annat USA:s klimatsändebud John Kerry deltog. I Södra Sandby arbetar maskinen för att leverera stenmaterial till nya vägar, infrastruktur och byggprojekt i Skåne.