Drömlägenheten finns i Vallastaden

Nya familjer, där barnen bor hemma periodvis, kräver mer flexibla bostäder. NCC har byggt en etta som lätt blir femrummare med flyttbara väggar, förvaringsmöjligheter i tak och golv och mobil inredning. Konceptet prövades på bomässan LinköpingsBo 2017.

NCC har i samarbete med Stångåstaden och White arkitekter förverkligat drömmen i Vallastaden, Linköpings nya, socialt hållbara stadsdel. Här testas konceptet för att eventuellt bli en del av Stångåstadens framtida bostadsbestånd.

– Utmaningen var att på bästa sätt kunna möta upp arkitektens och beställarens visioner om vad man ville få fram, samtidigt som vi skulle hålla oss till samma krav och regelverk som till vardags styr vårt byggande, säger Andreas Lennartsson, projektchef på NCC Building.

Att bygga den här sortens lägenheter skulle innebära längre byggtid än vanligt. För att få funktionen i alla delar krävs en hel del specialsnickerier med tidskrävande precisionskrav. Elinstallationerna är extraordinära och materialvalen exklusiva. Allt sammantaget kräver en intensivare samordning än för en vanlig lägenhet, vilket per automatik tar mer tid.

– Vi har samarbetat tätt med beställare, installatörer och arkitekt och tillsammans fått fram en lösning som var genomförbar både utförandemässigt och inom budgetramarna. Det nära samarbetet var en förutsättning för att vi skulle hitta en möjlig fördelning mellan dröm, plånbok och funktionalitet, förklarar Andreas Lennartsson.

Takhöjden från början mellan platta och valv var 3,3 meter. Efter installationsgolv och nedpendlat undertak blev rumshöjden 2,4 meter. Förutom en installationsvägg som bygger bort en dryg kvadratmeter får allt plats ovan undertaket.

– Det är enkelt att flytta väggarna, det tar någon minut om man bortser från lös inredning. Sängen är nere på under 30 sekunder, säger Andreas.

Huset är ett plusenergihus. Det ska försörja sig självt samt ge ett litet överskott. Det är ett framräknat teoretiskt värde. Solcellsanläggningen har inte varit igång så pass länge att en utvärdering har kunnat göras i skrivande stund.

Foto: Christian Ekstrand