Depån byggs ut medan tågen rullar

Tuff tidsplan, ont om plats, många aktörer, konstant pågående tågverksamhet och höga hållbarhetskrav. Det finns gott om utmaningar när NCC bygger ut Högdalsdepån för att Stockholms tunnelbana ska kunna växa. Men samverkan och gemensamma mål har format ett team som tar sig an projektet och löser komplexa problem tillsammans.

När Stockholms tunnelbana växer ökar behovet av tågunderhåll. Depån i Högdalen, som servar tågen på Grön linje, får nu sin kapacitet utökad. NCC har fått förtroendet och projektet består av både markarbeten och byggnader. Nya hallar för uppställning, tvätt, städning och sanering ska uppföras och elsystemet uppgraderas. Den största depåbyggnaden kommer att bli omkring 150 meter lång och 25 meter bred.

– Det mest utmanande är att bygga och förändra så mycket på begränsad yta, samtidigt som depån är i full drift. Tågverksamheten pågår dygnet runt alla dagar i veckan, så vi måste planera och koordinera alla arbeten noga, berättar projektchefen Joakim Whass på NCC Infrastructure.

Löser komplexa problem tillsammans

Projektet är en totalentreprenad i samverkan, där NCC ansvarar för allt fram till de så kallade BEST-arbetena (spårläggningen), som utförs av Broby Spår. Beställare är Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana. På det hektiska depåområdet är det tre olika aktörer som behöver samsas om utrymmet för att kunna göra sitt jobb effektivt – NCC, Broby Spår och tågoperatören MTR.

– Samverkan är avgörande i ett så här komplext projekt. Vi drar just nu till exempel en 700 meter lång ledningsgata under områdets enda transportväg, som används av både oss, tågoperatören och spårläggarna. Ett annat exempel är de nya byggnader som ska uppföras. Fasaderna ligger bara någon meter från tågspår som hela tiden måste vara tillgängliga för MTR, eftersom de är kritiska för hela den gröna linjens trafik. Om vi inte jobbade ihop som ett lag skulle det snabbt uppstå olika intressekonflikter, säger Joakim Whass.

Högdalsdepån har idag 28 uppställningsplatser för tåg, men ska när projektet är färdigställt ha plats för 40 tåg ovan mark. Även dagvattenhanteringen ska utökas med ett nytt magasin. Detta skapas med hjälp av 230 meter rörspont som är upp till sex meter hög. Dagvattnet ska infiltrera till grundvattnet och även kunna bräddas vid extrema regnmängder.

Krävande kontrollarbete skapar trygghet

Projektteamet måste hela tiden vara på tå och ligga steget före. Felberäkningar och misstag kan orsaka allvarliga stopp i tunnelbanetrafiken. Därför görs arbetsplaner för nästan alla jobb samt riskanalyser, åtgärdsplaner och arbetsberedningar.

– Allt vi ska göra granskas och godkänns tillsammans med uppdragsgivaren för fyra veckor i taget. Kontrollarbetet är visserligen krävande, men det är också nödvändigt och ger projektet struktur och trygghet i vardagen, berättar Fredrik Bergendahl, projektchef på NCC Building.  

Samverkan även i hållbarhetsarbetet

Projektet ska också klara hållbarhetscertifieringen Ceequal Very Good, som ställer höga krav på exempelvis transporter och logistik, materialval och deponi. Samverkan är en stor fördel även inom certifieringsarbetet, enligt Fredrik Bergendahl:

– Vi vet precis vilka krav vi behöver möta för att klara certifieringen. Och nyckelordet här är ”vi”. Förvaltning för utbyggd tunnelbana, NCC, Broby Spår och MTR. Alla måste göra sitt och samarbeta för att vi ska lyckas. Det finns en stark och väldigt positiv kraft i att jobba tillsammans och ha gemensamma mål.

Kunskapsbank och depånätverk

NCC har byggt många liknande depåer runt om i Sverige, bland annat i Lund, Hässleholm och vid Globen och i Norsborg i Stockholm vilket har gett erfarenheter och kunskap som kommer till nytta i Högdalen. Det finns också ett internt depånätverk för att maximera kunskapsöverföringen inom NCC.