Aleskogens förskola NCC. Foto: Studio-E

Byggstart för förskola tre av fem i Halmstad

I dagarna är det byggstart för Galgberget, som är den tredje av totalt fem förskolor som NCC bygger i strategisk partnering med Halmstads kommun. Två förskolor är färdigbyggda, i höst börjar den fjärde byggas och den femte är i planeringsstadiet. Sammanlagt skapas mer än 700 nya förskoleplatser samt 28 ”nattis”-platser i kommunen.

Halmstads kommun har ett stort behov av förskoleplatser och många förskolor har tidigare hyrts med tillfälliga bygglov. Det strategiska partneringsamarbetet med NCC gör att Halmstads kommun kan satsa på en långsiktig, effektiv och hållbar ekonomisk lösning för nybyggnad av förskolor.

Lärdomar mellan projekten

-Genom att samverka över tid i ett flertal uppdrag drar vi lärdomar mellan projekten, vilket ger både tids- och kostnadsbesparingar, säger Martin Zetterman, projektledare på Halmstads kommuns fastighetskontor.

Först ut var Aleskogens förskola, som var klar 2019 och ligger nära havet i en känslig naturmiljö. Aleskogen innehåller åtta avdelningar med plats för 160 barn samt tillagningskök och personalutrymmen.

Engelbrekts förskola stod klar i början av 2020. Den är en mindre version av den första förskolan och innehåller fyra avdelningar samt "nattis" för 28 barn. Det sistnämnda då det är en omsorgsform som efterfrågas allt mer.

Galgbergets förskola har precis byggstartat. Den byggs efter samma modell som Aleskogen, det vill säga åtta avdelningar för 160 barn. Därmed minimeras kostnaderna för projekteringen. Alla förskolorna har tillagningskök så att maten kan tillagas på plats.

Ytterligare två förskolor håller på att planeras och projekteras. Först ut är Strandvallens förskola, i stadsdelen Vallås, där detaljplanen är klar och om allt går som det ska sätts spaden i marken i höst. Liksom förskola ett och tre får Strandvallen åtta avdelningar.

Parallellt pågår planeringen för den femte och sista förskolan, som ska byggas i stadsdelen Fyllinge. Förhoppningen är att kommunen ska kunna använda exakt samma modell för Fyllinge förskola som på Strandvallen, vilket ytterligare minimerar projekteringskostnaderna samt effektiviserar produktionen.

Unika trots likhet

Även om förskolorna är lika till utseende och innehåll får de olika karaktär då omgivning och utemiljö är unik på de olika platserna.

-Strategisk partnering är ett effektivt sätt att jobba och betyder att vi arbetar tillsammans i flera projekt efter varandra för att gemensamt hitta långsiktiga, effektiva och hållbara lösningar. Vi strävar efter att det ska vara samma personer både från NCC, beställare och underentreprenörer i samtliga projekt. Det gör att vi känner varandra väl och arbetar effektivt som ett lag, säger David Fritzson-Bratt, affärschef NCC Building Sydväst.

Samarbetet mellan NCC och Halmstads kommun gällande förskolorna inleddes 2017. Ordervärdet för hela uppdraget uppgår till cirka 250 MSEK och registreras löpande under entreprenadens gång.

  • Aleskogens förskola. Foto: Studio-E

  • Aleskogens förskola. Foto: Studio-E

  • Engelbrekts förskola. Foto: Studio-E

  • Engelbrekts förskola. Foto: Studio-E

  • Engelbrekts förskola. Foto: Studio-E

  • Engelbrekts förskola. Foto: Studio-E