Byggbranschen ska stoppa olyckorna med satsningen Håll nollan

NCC är en av medlemmarna i det nya branschinitiativet Håll nollan. Satsningen är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på byggarbetsplatserna.

Enligt ny statistik från Afa Försäkring skadades över 6000 personer i byggbranschen under 2015. Nästan 2 000 skadades så svårt att de blev sjukskrivna i över en månad. För att stoppa denna allvarliga situation lanserades initiativet Håll nollan vid branschmötet Årets Bygge den 27 mars. Bakom Håll nollan står Sveriges största företag i byggsektorn, både byggentreprenörer, fastighetsföretag och andra byggherrar, samt branschorganisationer.

– För oss på NCC har säkerhet länge stått i fokus. De saker som vi har lärt oss vill vi nu gärna sprida till våra kollegor i branschen. Men främst av allt vill vi lära oss av de andra företagens erfarenheter kring ledarskapet för att få alla motiverade till ständig förbättring. I branschen är vi ju vana att vara konkurrenter, men om det finns ett område som detta inte gäller, så är det just säkerhet. Här har vi samma utmaning och här vinner alla på ett tätare och effektivare samarbete, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

För att uppnå Håll nollans vision att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser har medlemsföretagen gemensamt kommit överens om att arbeta med fyra huvudsakliga intresseområden: Ledarskap och kultur, Kunskap och kompetens, Gemensamma arbetssätt och standarder samt Kravställning och uppföljning. Arbete inom de olika intresseområdena kommer att drivas av olika arbetsgrupper med representanter från våra medlemsorganisationer.

Läs mer om initiativet på www.hallnollan.se