Betong i fokus när NCC bygger klimatsmarta bostäder i Helsingborg

Vid första anblicken ser det ut som vilket byggprojekt som helst. Men faktum är att bostäderna som NCC bygger på uppdrag av Helsingborgshem på Högasten i Helsingborg är ett pilotprojekt för klimatsmart byggande.

-För att utmana branschen efterfrågade vi vid upphandlingen en aktör som både hade en tydlig strategi för minskad klimatpåverkan i nyproduktion och ett kostnadseffektivt erbjudande. Detta fick vi genom att vikta förfrågan 80 procent på pris och 20 procent på klimatpåverkan, vilket visade sig vara en bra fördelning då NCC hade både lägst pris och lägst klimatpåverkan, säger Björn Ravemark, projektchef Helsingborgshem.

Upplägget på förfrågan innebar att entreprenörerna gavs möjlighet att vara kreativa och tänka utanför boxen avseende stomval, produktionsmetoder och tidplan, medan designen på huset med exempelvis planlösningar, materialval och gestaltning låg fast.

- För att få så låg klimatpåverkan som möjligt under byggtiden valde vi en platsgjuten stomme där vi slimmade konstruktionerna och minskade armeringen. Vi valde även att använda en betong med mindre klimatpåverkan än traditionell betong, berättar Johan Eriksson, platschef på NCC med särskilt intresse och kompetens inom betong.

Betongen som används är så kallad klimatförbättrad betong med 10 till 40 procent lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen. För större delen av betongen som levererats till detta projekt ligger minskningen av koldioxidutsläppen på 40 procent. 

- Med en platsgjuten och optimerad konstruktion minskar vi såväl transporter som materialanvändning, och det betongspill som vi får gör vi "legobitar" av att använda i andra projekt, exempelvis som stödmurar, fortsätter Johan Eriksson.

Projektet består av två åttavåningshus och två tvåvåningshus med totalt 67 hyresrätter och beräknas vara klart i slutet av 2021. Husen byggs med miljöprofil och kommer bland annat att utrustas med sedumtak och solcellsanläggning.

Klimatsmarta bostäder på Högasten i Helsingborg