Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger kontorsbyggnad till VA SYD

NCC ska i samverkan med VA SYD bygga en ny kontorsbyggnad till Ellinge avloppsreningsverk i Eslövs kommun.