Översiktsbild över Ellinge avloppsverk

NCC bygger kontorsbyggnad till VA SYD

NCC ska i samverkan med VA SYD bygga en ny kontorsbyggnad till Ellinge avloppsreningsverk i Eslövs kommun.

Bild: Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv, foto: VA SYD

– VA SYD växer och Ellinge blir en central anläggning för vårt norra verksamhetsområde. I samverkan med NCC har vi tagit fram en bra och kostnadseffektiv lösning för att bygga ett större och mer ändamålsenligt kontor, säger Magnus Nilsson, projektledare VA SYD.

Projektet omfattar nybyggnad av kontorsbyggnad, som utöver kontorsutrymmen och personalrum kommer att bestå av omklädningsrum samt utrymme för provtagning och en uteplats. Utvändigt kommer en parkering för bilar respektive cyklar att anläggas.

Projektet inleds i september med rivning av det gamla kontoret, då den nya byggnaden byggs på samma plats. Under byggtiden kommer medarbetarna använda paviljonger som tillfälligt kontor. Det nya kontoret beräknas vara klart första kvartalet 2021.

– Vi har tidigare tillsammans med VA SYD byggt om och till kontorsbyggnader på Sjölundaverket i Malmö, Källbyverket i Lund samt Bulltofta vattenverk, och ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet, säger Ulf Öst, affärschef NCC Building Syd.

Affären, som är en utförandeentreprenad i partnering, uppgår till cirka 40 MSEK och orderregistreras i tredje kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Öst, affärschef NCC Building Syd, 070–0888114
Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig NCC Building Väst/Syd, 076–5215343