Under 2022 har NCC ytterligare befäst sin position som ledande inom plats- och produktspecifika miljövarudeklarationer (EPD). Antalet asfaltverk med miljövarudeklaration uppgår nu till 23, vilket utgör 85 procent av NCC:s asfaltsverk i Sverige.

85 procent av NCC:s Svenska asfaltverk är miljödeklarerade

Under 2022 har NCC ytterligare befäst sin position som ledande inom plats- och produktspecifika miljövarudeklarationer (EPD). Antalet asfaltverk med miljövarudeklaration uppgår nu till 23, vilket utgör 85 procent av NCC:s asfaltsverk i Sverige.

För att kunna bygga med minsta möjliga miljöpåverkan måste beställarna ha bra underlag för att kunna fatta beslut och ställa krav. För detta krävs tillförlitliga och jämförbara data. Därför ställer allt fler kunder krav på tredjepartsgranskade miljövarudeklarationer i sina beställningar. En miljövarudeklaration eller EPD (Environmental Product Declaration) är ett tredjepartsverifierat dokument med transparent och jämförbar information om en produkts totala miljöpåverkan - alltså inte bara vilket CO2-utsläpp som genereras. 

- NCC:s deklarationer är specifika både gällande plats och produkt, de baseras alltså på varje asfaltverks egen produktion. Data i en sådan deklaration är mycket mer pålitlig och precis än data i en beräkning som är baserad på en schablon, säger Linda Löwhagen, EPD process manager, NCC Industry division Asphalt.

NCC:s standardiserade process för att ta fram miljövarudeklarationer är certifierad av Bureau Veritas. Att processen är standardiserad gör att deklarationerna går att jämföra med varandra på ett trovärdigt sätt eftersom de är uppbyggda på samma sätt. NCC:s miljövarudeklarationer publiceras hos programoperatören EPD International, vilket gör data tillgänglig att granskas av alla.

- Kraven på att redogöra för produkters miljöprestanda kommer bara att bli hårdare, och det välkomnar vi. För att kunna beställa projekt med så liten miljöpåverkan som möjligt behöver beställaren tillförlitlig och jämförbar data, vilket de får via en specifik och standardiserad miljövarudeklaration, säger Linda Löwhagen.