Bild med blommor i förgrunden, och Visbys mur med svensk flagga i bakgrunden.

NCC i Almedalen 2022

Sverige står inför stora samhällsutmaningar. Sverige växer och vi behöver fler bostäder, samhällsfastigheter som t ex skolor och äldreboende samt fler arbetsplatser och infrastruktur som binder samman våra städer.

NCC:s produkter och tjänster skapar värde för många delar av samhället. Vårt främsta bidrag ligger i vår förmåga att proaktivt hantera komplexiteten i byggprocessen baserat på vår erfarenhet och expertis. Våra projekt är olika, alla med det övergripande syftet att skapa positivt resultat för alla intressenter och skapa så stor samhällsnytta som möjligt.

NCC kommer under årets politikervecka i Almedalen att lyfta ett antal strategiskt viktiga samhällsfrågor om hur vi kan bidra till klimatomställningen, hur vi kan få till en hållbar och fungerande materialförsörjning samt hur vi kan bygga bort underhållsskulden för vatten och avlopp, miljonprogrammet och våra vägar och järnvägar.

Våra fokusområden 2022

Under Almedalen kommer vi att arrangera ett antal rundabordssamtal och bland annat lyfta följande prioriterade frågor:

  • Hur kan vi säkerställa en hållbar materialförsörjning i Sverige?
  • Hur kan Bygg- och anläggningsbranschen bidra till klimatomställningen?
  • Hur kan vi tillsammans jobba vidare med att säkerställa schyssta arbetsvillkor och en god arbetsmiljö i byggbranschen?
  • Hur kan vi bygga bort Sveriges underhållsskuld?
    • Hur kan vi rusta upp miljonprogrammet
    • Vad krävs för att modernisera Sveriges VA-System?
    • Vad krävs för att rusta upp energinätet och klara energiomställningen?

Våra talespersoner

Under Almedalsveckan representeras NCC av nyckelpersoner som har stark branschkunskap och olika specialistområden. Tillsammans mer er vill vi vill mötas för att föra en framåtriktad dialog om hur NCC kan bidra med vår kunskap och expertis om hur vi kan lösa Sveriges samhällsutmaningar.

Kom gärna förbi vårt hus på Klinttorget 8 på en kaffe eller kontakta oss om du vill att någon av våra talespersoner medverkar i ditt samtal.

Henrik Landelius, Head of NCC Building Sweden
Henrik Landelius

Head of NCC Building Sweden, NCC Building Sweden

Petra Krüger

Sverigechef, NCC Property Development

Bild på Charlotte Thelm, Avdelningschef NCC Building.
Charlotte Thelm

Divisionschef Stockholm/Uppsala, NCC Building Sweden

Henrik Enell

Divisionschef, NCC Infrastructure

Joachim Holmberg, Head of NCC Property Development.
Joachim Holmberg

Head of NCC Property Development, NCC Property Development

Andreas Lindelöf

Chef Stockholm, NCC Property Development