Bild med blommor i förgrunden, och Visbys mur med svensk flagga i bakgrunden.

NCC i Almedalen 2023

Sverige står inför stora samhällsutmaningar. Riksdagen har satt som mål att Sverige ska vara klimatneutralt till 2045 samtidigt som vi växer som land. Den gröna industriella omställningen som pågår i hela landet ställer inte bara krav på ett utbyggt energisystem och en hållbar materialförsörjning utan också på fler bostäder, samhällsfastigheter och arbetsplatser samt på en infrastruktur som binder samman våra städer.

NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser vill vi bidra till byggande som har en positiv inverkan på våra kunder och på samhällets utveckling i stort. 

Under Almedalsveckan vill vi tillsammans med er driva utvecklingen framåt, lyssna, dela idéer och skapa samarbeten för en bättre morgondag.

NCC:s produkter och tjänster skapar värde för många delar av samhället. Vårt främsta bidrag ligger i vår förmåga att proaktivt hantera komplexiteten i byggprocessen baserat på vår erfarenhet och expertis. Våra projekt är olika, alla med det övergripande syftet att skapa positivt resultat för alla intressenter och skapa så stor samhällsnytta som möjligt.

Vårt fokus 2023

Under årets Almedalsvecka kommer vi att arrangera ett antal rundabordssamtal och bland annat lyfta följande prioriterade frågor:

  • Vad krävs för att bygga ut Sveriges energisystem till 2045?
  • Hur säkerställer vi att Sverige är redo för den gröna industriella omställningen?
  • Hur kan vi säkerställa en hållbar materialförsörjning i Sverige?
  • Hur kan bygg- och anläggningsbranschen bidra till klimatomställningen?
  • Vad krävs för att modernisera Sveriges VA-system?
  • Hur kan vi rusta upp och energieffektivisera miljonprogrammet?

Våra talespersoner

Under Almedalsveckan representeras NCC av nyckelpersoner som har stark branschkunskap och olika specialistområden.

Tillsammans mer er vill vi vill mötas för att föra en framåtriktad dialog om hur NCC kan bidra med vår kunskap och expertis om hur vi tillsammans kan lösa Sveriges samhällsutmaningar.

Elisabeth Schylander

Head of Sustainability, Affärsutveckling, NCC Building Sweden

+46 76 496 22 39 Skicka mail

Rikard Andersson

Head of Department, Large Civil Projects Sweden, NCC Infrastructure

031 771 54 76 Skicka mail
Bild på Charlotte Thelm, Avdelningschef NCC Building.

Charlotte Thelm

Head of Business Development, NCC Building Sweden

+46 70 308 76 00 Skicka mail

Patrik Österberg

Head of Sustainability, NCC Industry

070- 02 05 737 Skicka mail

Petra Krüger

Sverigechef, NCC Property Development

070-512 69 56 Skicka mail

Fredrik Vernersson

Head of Green Industry Transformation (GIT), CEO Office

+46708969584 Skicka mail