Nya moderna kontor i Mölndals Innerstad – bästa pendlarläget

Nya arbetsplatser blir en viktig del i det stora stadsutvecklingsprojekt som pågår i Mölndal. Målet är att skapa en levande och attraktiv stadskärna för boende, pendlare och arbetande i närområdet. Vår del i detta är att bidra med innovativa och flexibla kontor.

Hela Mölndals innerstad står inför en stor förändring. En viktig del av detta är kvarteret Kungsfisken med 40 000 kvm moderna kontor.

Lättillgängligt läge

Under de kommande åren kommer stora förändringar att ske i Mölndals kommun. En kommun söder om Göteborg som vuxit ihop med Göteborgs tätort. Staden har ett fördelaktigt strategiskt läge i nära anslutning till de större kommunikationslederna E6, E20/Söderleden samt Västkustbanan och Kust till kustbanan.

Kollektivtrafikens knutpunkt med tåg, buss och spårvagn ligger i anslutning till Mölndals nya framväxande innerstad. Läget innebär också goda skyltmöjligheter. 

Moderna lokaler att må bra i

Vår ambition är att hjälpa våra kunder att nå sina affärsmål. För att göra det måste vi lyfta blicken. Därför erbjuder vi vad vi är övertygade om är dagens och morgondagens bästa kontor enligt konceptet Future Office by NCC. Utgångspunkten är alltid en grundlig analys av din verksamhets behov. Vilka är era framtidsplaner, era utmaningar och era visioner?

Till detta lägger vi vår egen kunskap och forskning om vad som skapar en bra arbetsplats. Från så skilda områden som sociologi och kognitionsvetenskap, organisationslära, miljöteknik och medicin hämtar vi våra insikter. Forskning av bland annat Susanna Toivanen, filosofie doktor, arbetslivsforskare och docent i sociologi vid Stockholms universitet, visar till exempel att väl genomtänkta lokaler som anpassas efter hyresgästen ger friskare medarbetare som blir mer produktiva. Resultatet är starkare kundrelationer, stolta medarbetare och fördelar vid rekrytering.

Grön, ekonomisk och social hållbarhet

Vi utgår från ett helhetstänkande där funktion och ekonomi går hand i hand med hållbarhetsaspekter som miljö och socialt ansvarstagande. Vårt Hållbara Hyresavtal inkluderar alltid miljön ur ett grönt, ekonomiskt och socialt perspektiv för att konkretisera vår gemensamma strävan att göra skillnad.

Ytterligare en fördel med våra nyproducerade lokaler är de låga driftskostnaderna och miljöcertifieringen. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM som tar ett helhetsgrepp kring byggnaden och den närliggande omgivningen. Det är ett objektivt bevis på att den håller hög kvalitet och verkligen lever upp till högt ställda miljömål. En flytt hit är inte bara ett positivt ställningstagande för hållbarhetsfrågor; lokalerna stärker dessutom ditt företags varumärke.

Gott om service

Mölndals Innerstad med omgivningar kommer att erbjuda komplett service när det gäller möjlighet att bo, arbeta och handla. Sevärdheter så som Gunnebo Slott och Trädgårdar, Åbytravet samt Mölndals Stadsmuseum är alla endast en promenad bort från innerstaden.

Nära till det mesta

Knutpunkt Mölndalsbro ligger i direkt anslutning till Mölndals Innerstad. Via knutpunkten reser ca 4,7 miljoner personer/år. Knutpunkten innefattar tågtrafik, spårvagn samt buss. Det finns även möjlighet att hyra plats i det befintliga cykelgaraget för den som önskar kombinera cykel och kollektivtrafik. I den nya stadsdelen i Mölndal kommer man att ha tillgång till drygt 1 500 parkeringsplatser totalt.

  • Spårvagnshållplats – i anslutning till fastigheten
  • Buss – i anslutning till fasigheten
  • Tåg (Trafiktyp: Pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg) – i anslutning till fastigheten
  • Flyg - Landvetter flygplats: 20 min från Mölndal
  • Cykelbanor – i direkt anslutning till kontoren.
  • Cykelgarage – i direkt anslutning kontoren.
  • Parkeringsgarage – i direkt anslutning kontoren.
  • Söderleden, E6 och E20 (med på och avfart) finns nära.

Nyhetsbrev från NCC

Fyll i din e-postadress nedan och välj de nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Välj nyhetsbrev

Fakta
Lotta Kallberg Walldén

Uthyrare/kundansvarig