Nya moderna kontor i Mölndals Innerstad – bästa pendlarläget

Nya arbetsplatser blir en viktig del i det stora stadsutvecklingsprojekt som pågår i Mölndal. Målet är att skapa en levande och attraktiv stadskärna för boende, pendlare och arbetande i närområdet. Vår del i detta är att bidra med innovativa och flexibla kontor.

Hela Mölndals innerstad står inför en stor förändring. En viktig del av detta är kvarteret Kungsfisken med 40 000 kvm moderna kontor.

Lättillgängligt läge

Under de kommande åren kommer stora förändringar att ske i Mölndals kommun. En kommun söder om Göteborg som vuxit ihop med Göteborgs tätort. Staden har ett fördelaktigt strategiskt läge i nära anslutning till de större kommunikationslederna E6, E20/Söderleden samt Västkustbanan och Kust till kustbanan.

Kollektivtrafikens knutpunkt med tåg, buss och spårvagn ligger i anslutning till Mölndals nya framväxande innerstad. Läget innebär också goda skyltmöjligheter. 

Gott om service

Mölndals Innerstad med omgivningar kommer att erbjuda komplett service när det gäller möjlighet att bo, arbeta och handla. Sevärdheter så som Gunnebo Slott och Trädgårdar, Åbytravet samt Mölndals Stadsmuseum är alla endast en promenad bort från innerstaden.

Nära till det mesta

Knutpunkt Mölndalsbro ligger i direkt anslutning till Mölndals Innerstad. Via knutpunkten reser ca 4,7 miljoner personer/år. Knutpunkten innefattar tågtrafik, spårvagn samt buss. Det finns även möjlighet att hyra plats i det befintliga cykelgaraget för den som önskar kombinera cykel och kollektivtrafik. I den nya stadsdelen i Mölndal kommer man att ha tillgång till drygt 1 500 parkeringsplatser totalt.

  • Spårvagnshållplats – i anslutning till fastigheten
  • Buss – i anslutning till fasigheten
  • Tåg (Trafiktyp: Pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg) – i anslutning till fastigheten
  • Flyg - Landvetter flygplats: 20 min från Mölndal
  • Cykelbanor – i direkt anslutning till kontoren.
  • Cykelgarage – i direkt anslutning kontoren.
  • Parkeringsgarage – i direkt anslutning kontoren.
  • Söderleden, E6 och E20 (med på och avfart) finns nära.

Miljö

Miljömässig- och ekonomisk hållbarhet

Vi utgår från ett helhetstänkande där funktion och ekonomi går hand i hand med hållbarhetsaspekter som miljö och socialt ansvarstagande. Våra hyresavtal inkluderar alltid miljön för att konkretisera vår gemensamma strävan att göra skillnad.

Miljöcertifiering en objektiv garanti

Fastigheten certifieras enligt världens mest utbredda miljöcertifiering BREEAM. Målet är en så låg miljöpåverkan som möjligt under byggnadens hela livslängd.

Fakta
Lotta Kallberg Walldén

Uthyrare/kundansvarig