Illustration över nya huset MIMO i Mölndal.

Nya moderna kontor i MIMO - Mitt i Mölndal

Nya arbetsplatser är en viktig del i det stora stadsutvecklingsprojekt som pågår i Mölndal. Målet är att skapa en levande och attraktiv stadskärna för boende, pendlare och arbetande i närområdet.

Hela Mölndals innerstad står inför en stor förändring. En viktig del av detta är vårt kommande projekt MIMO med 40 000 kvm moderna kontor och handelsytor.

Lättillgängligt läge

Under de kommande åren sker stora förändringar i Mölndals kommun. En kommun söder om Göteborg som vuxit ihop med Göteborgs tätort. Staden har ett fördelaktigt strategiskt läge i nära anslutning till de större kommunikationslederna E6, E20/Söderleden samt Västkustbanan och Kust till kustbanan.

Kollektivtrafikens knutpunkt med tåg, buss och spårvagn ligger i anslutning till Mölndals nya framväxande innerstad. Läget innebär också goda skyltmöjligheter. 

När du flyttar ditt kontor till Mölndal blir du granne med Essity, ett företag i världsklass vars kontor är utvecklat av oss på NCC.

Bild på Maria Björsander, Kundansvarig Uthyrning Region Väst, NCC Property Development.
Maria Björsander

Kundansvarig uthyrning Väst, NCC Property Development