Kvinnligt Nätverk - Stella

Nätverket Stella syftar till att utveckla kvinnor på ledande funktioner inom NCC. Inom nätverket finns möjligheten att utbyta både yrkesmässiga och personliga erfarenheter av att arbeta inom byggindustrin. Koncernvisionen kräver en ökad satsning på kvinnor. Stella är en väg.

Medlemmarna i Stella har en akademisk examen eller 4-årig teknisk gymnasieutbildning. Även medarbetare utan denna utbildningsbakgrund, men som har en kvalificerad ledar- eller specialistbefattning, ingår i målgruppen för nätverket Stella. Verksamheten bedrivs i praktiken i regionala nätverk, som vart och ett leds av två eller fler coacher. Varje nätverk bestämmer sitt eget program, där medlemmarna har stora möjligheter att påverka programmet. De regionala nätverken träffas regelbundet. Studiebesök, gruppdiskussioner, projektarbeten och föredrag varvas efter deltagarnas önskemål.

Stella bildades hösten 1998 av ett antal NCC-kvinnor, som under en tid via mejl skapat en allt tätare kontakt för yrkesmässigt och personligt erfarenhetsutbyte.

I dag har nätverket cirka 400 medlemmar. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av kvinnliga chefer inom NCC. Maila gärna till stella@ncc.se om du har frågor, synpunkter och idéer.