Social hållbarhet

NCC:s sociala hållbarhetsarbete berör våra medarbetare och kunder, men också samhället i stort. En hög prioritet är hälsa och säkerhet, som inkluderar att skapa trygga arbetsplatser för våra medarbetare samt bättre hälsa för de som bor och arbetar i våra byggnader. En annan viktig del handlar om att vara ett öppet och inkluderande företag där medarbetarna trivs, presterar och utvecklas.

Fler kvinnor i branschen

Koncernvisionen kräver en ökad satsning på kvinnor. Det kvinnliga ledarskapsprogrammet Stella är en väg.