NCC Pulse – årlig medarbetarundersökning för en attraktiv arbetsplats

På NCC har du som medarbetare möjlighet att vara med och utveckla din egen arbetsplats. En viktig del är den årliga medarbetarundersökning NCC Pulse där alla anställda har chansen att vara med och skapa rätt förutsättningar för att kunna prestera sitt bästa på jobbet och bidra till att utveckla NCC som attraktiv arbetsplats.

Genom att mäta våra medarbetares engagemang, uppfattning av NCC som arbetsgivare och ledarskap inom företaget kan vi agera för att göra skillnad. Resultatet från NCC Pulse är mer än en temperaturmätare på NCC mår, det är också ett verktyg för dialog och förbättring. Därför har samtliga chefer på NCC ett ansvar att presentera resultatet för sitt team för att tillsammans driva förbättringsåtgärder.

2019 uppmättes det bästa resultatet sedan NCC började mäta i denna form 2009.

  • 85% av medarbetarna deltog i undersökningen.
  • NCC har ett högre engagemang än andra benchmarkföretag i branschen
  • Fortsatt positiv utveckling av upplevd arbetsglädje och motivation från en redan tidigare hög nivå