NCC:s delårsrapport för andra kvartalet 2019

NCC:s delårsrapport för januari - juni och andra kvartalet 2019 släpptes fredag den 19 juli. Rapporten distribuerades och blev tillgänglig på NCC:s webbsida från 07:10.

Delårsrapporten och presentationen från telefonkonferensen kommer att publiceras enligt följande:

En telefonkonferens för media och kapitalmarknadsrepresentanter anordnas samma dag mellan 09.00 - 10.00. Tomas Carlsson, koncernchef och VD, och Susanne Lithander, CFO, kommenterar NCC Groups nuvarande läge. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Fredag 19 juli 09:00. 

Länk till telefonkonferens: https://ncc-live-external.creo.se/190719

För att delta via telefon ring: 

SE: +46 8 505 583 56
UK: +44 3333 009 265
US: +1 833 526 8383

Vid frågor kontakta: 

Maria Grimberg
Head of Group Communication
+46 70 896 12 88
maria.grimberg@ncc.se

Charlotte Z Lindstedt
Head of Group Treasury
+ 46 8 585 520 80
+ 46 70 545 20 54
charlotte.lindstedt@ncc.se

NCC’s media line
+46 (0)8 585 519 00
E-mail: press@ncc.se

Maria Grimberg_Utokad_Ledningsgrupp
Maria Grimberg

Head of Communication, NCC Group