Vårt sätt att arbeta - Uppförandekod

NCC:s uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter – anställda, chefer, styrelse och affärspartner – som stöder den etiska kulturen i organisationen.

Vi är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa som skapar och utvecklar hela samhällen för arbete, boende och kommunikation. Eftersom nästan allt vi bygger har en livslängd som sträcker sig långt in i framtiden är ett ansvarsfullt företagande och etiskt agerande från våra kompetenta och engagerade medarbetare av högsta vikt. Våra produkter och lösningar hjälper människor att förverkliga sina drömmar om ett nytt hem, en ny kreativ kontorsmiljö, en säker väg att köra på eller en bekväm och hälsosam skolmiljö för sina barn.

Att åstadkomma allt detta på ett hållbart sätt innebär ett stort ansvar, och NCC agerar enligt de högsta etiska normerna. Vi tycker därför det är viktigt att fastställa riktlinjer – både för hur vi ska agera gentemot våra intressenter och vad de kan förvänta sig av oss, men också hur vi förväntar oss att våra affärspartner eller andra som kommer i kontakt med oss ska agera. Riktlinjerna kan inte täcka alla tänkbara situationer, utan är till för att hjälpa oss ”göra det rätta” och underlätta för oss att lyfta eventuella problem – och höja våra röster är något vi vill uppmuntra.