Väsentlighetsanalys

För att definiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för NCC används insikter från intressentdialoger, löpande dialog med företagets intressenter, analyser av NCC:s strategiska frågor, risker, utmaningar och mål, samt makrotrender och drivkrafter i samhället. Metoden för att definiera de väsentliga frågorna följer principen identifiering, prioritering och validering.