Väsentlighetsanalys

För att definiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna använder NCC resultat från intressentdialoger, analyser av NCC:s strategiska frågor, risker, utmaningar och mål, samt makrotrender och drivkrafter i samhället. Metoden för att definiera de väsentliga frågorna följer GRI:s riktlinjer och består av identifiering, prioritering och validering. Väsentlighetsanalysen valideras årligen.