Miljödata

Mätning av energianvändning, växthusgasutsläpp och avfallshantering på NCC.