Så säkerställer vi en låg energianvändning

Hållbarhet är ett av NCC:s främsta fokusområden. Vårt sätt att bidra till minskad klimatpåverkan är bland annat genom att vara med och driva utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader.

Det finns många faktorer som påverkar hur mycket energi en byggnad använder. Såväl byggnadens konstruktion som hur den förvaltas och användarnas beteende spelar en avgörande roll för energianvändningen.

Energifokus genom hela processen

Eftersom det är så många olika faktorer som påverkar energiåtgången under en längre tid, arbetar NCC med energieffektivisering från projektering till förvaltningsskede.

Genom att vi fokuserar på energifrågan genom hela byggprocessen skapas goda förutsättningar för att byggnaden får den avsedda energianvändningen under driftfasen. Därmed kan våra kunder även vara trygga med att både ekonomiska och miljömässiga mål kommer att uppnås. Med en låg energianvändning blir driftkostnaderna inte bara lägre, de blir även mindre känsliga för framtida energiprisökningar.