På väg mot klimatneutralitet

Vi leder proaktivt en förnyelse av vår bransch för att skapa en hållbar utveckling. Våra hållbara lösningar bidrar till att minska våra egna och våra kunders utsläpp av växthusgaser och skapar förutsättningar för våra kunder att bli klimatneutrala och anpassa sig till klimatförändringarna.

Vi är klimatneutrala

“Vi är klimatneutrala”

- NCC:s långsiktiga målsättning inom klimat och energi