Hållbarhetsmål

NCC har satt hållbarhetsmål för samtliga områden i vårt hållbarhetsramverk för perioden 2016-2020. För varje område finns dessutom en långsiktig hållbarhetsmålsättning som beaktar långsiktigt förändrade förutsättningarna på marknaden, visar vägen framåt och ger riktning till koncernens hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsmålen för 2020 är en del av NCC:s strategi och följs upp och rapporteras regelbundet. I vår årsredovisning kan du läsa mer om årets utfall och hur vi arbetar för att uppnå målen.

De långsiktiga målsättningarna sträcker sig bortom 2016-2020 och har kompletterats med ett urval av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om hur NCC påverkas av de globala målen här.

Vi arbetar i en miljö utan olyckor

“Vi arbetar i en miljö utan olyckor”

- 2020 mål: 50% minskning av olyckor

Vi är en drivande partner i ett inkluderande samhälle

“Vi är en drivande partner i ett inkluderande samhälle”

- 2020 mål: Ett kön utgör högst 70% av ett team & en åldersgrupp utgör högst 70% av ett affärsområde & teamet speglar samhället

Vi sluter materialflöden

“Vi sluter materialflöden”

- 2020 mål: 70% av NCC:s bygg- och konstruktionsavfall återanvänds eller materialåtervinns & avfallet per omsatt krona minskar

Vi är klimatneutrala

“Vi är klimatneutrala”

- 2020 mål: 50% minskning av koldioxidutsläppen

Vi är en pålitlig partner som agerar med höga etiska normer och transparens

“Vi är en pålitlig partner som agerar med höga etiska normer och transparens”

- 2020 mål: En stark efterlevnadskultur i NCC, och ett mycket aktivt compliance-arbete

Vi erbjuder de bästa hållbara lösningarna

“Vi erbjuder de bästa hållbara lösningarna”

- 2020 mål: Nettoförsäljningen av hållbara produkter, tjänster och koncept ökar