Bild på en kvinna som springer löpspåret ovanför Torsplan 2.

Hållbarhetsmål och utfall

NCC har koncerngemensamma mål inom två områden: Hälsa och säkerhet samt Klimat och energi. Vidare har affärsområdena verksamhetsspecifika hållbarhetsmål.

Hållbarhetsmålen är en del av NCC:s strategi och följs upp och rapporteras regelbundet. I vår årsredovisning kan du läsa mer om årets utfall och hur vi arbetar för att uppnå målen.

NCC stöder Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Läs mer om hur NCC bidrar till och påverkas av de globala målen här.

Hälsa och säkerhet

Klicka på bilden för att förstora den.