Hållbar arbetsplats

Hållbar arbetsplats är namnet på den gemensamma grunden för hållbarhetsarbetet på alla NCC:s byggarbetsplatser, oavsett land eller typ av verksamhet. Kraven för att bli en Hållbar arbetsplats avser inte bara vår egen verksamhet och personal utan även alla våra underentreprenörer som arbetar åt oss på våra byggarbetsplatser.

För att bli en Hållbar arbetsplats måste våra täkter, bygg/anläggningsprojekt eller kontrakt inom vägservice uppfylla flertalet krav kopplade till vårt hållbarhetsramverk. Detta innebär till exempel att:

  • Vi tryggar en säker och hälsosam arbetsmiljö.
  • Vi begränsar utsläpp till mark, vatten och luft.
  • Vi främjar rättvisa arbetsförhållanden.
  • Vi följer spelregler för en rättvis verksamhet.
  • Vi interagerar med lokala intressenter.
  • Vi minimerar och återvinner avfall.
  • Vi minskar vårt koldioxidavtryck.
  • Vi uppmärksammar risker och möjligheter inom hållbar utveckling.

I Sverige är det obligatoriskt för alla projekt över 50 MSEK att tillämpa Hållbar arbetsplats (Building Sverige).

“Med Hållbar arbetsplats tar vi nu nästa steg i affärsområdets hållbarhetsarbete. Det känns särskilt roligt att alla projekt nu kan vara med och bidra till NCC:s hållbarhetsarbete oavsett kundkrav”

- Maria Eriksson, hållbarhetschef Building Sverige