Hälsa och säkerhet i arbetet

På NCC har vi en nolltolerans för arbetsplatsolyckor och arbetar kontinuerligt med förbättringar för att säkerställa säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Den som arbetar för, samarbetar med, eller levererar varor eller tjänster till NCC måste kunna göra det på ett tryggt och riskmedvetet sätt. Vi vill skapa arbetsplatser och produkter som är så trygga och säkra som möjligt för medarbetare, inhyrd arbetskraft, leverantörer, kunder och andra intressenter.

Även om chefer och arbetsledare leder arbetet att förbättra arbetsmiljön bör var och en vara medveten om och följa gällande regler och riktlinjer samt spela en aktiv roll för att förbättra arbetsmiljön. På NCC värdesätter vi en hälsosam balans mellan arbete och fritid och arbetar aktivt för att hjälpa de anställda att uppnå detta.

Think safe. Work safe. Be safe. NCC eftersträvar en hälsosam och säker arbetsmiljö där de anställda tar hand om varandra. Alla måste tänka, arbeta och agera säkerhetsmedvetet.