Vårt sätt att arbeta - Uppförandekod

NCC:s uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter – anställda, chefer, styrelse och affärspartner – som stöder den etiska kulturen i organisationen.

NCC:s uppförandekod grundar sig på våra värderingar och ger vägledning i hur våra medarbetare ska agera och fatta korrekta beslut i vardagen. I alla våra externa och interna relationer ska vi följa våra höga etiska normer när vi möter kunder, affärspartners, underleverantörer och kollegor.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsbolag och vår verksamhet påverkar hela samhället, idag och i framtiden, vilket ställer krav på oss som företag. Därför är det viktigt att säkerställa ett etiskt och ansvarsfullt företagande och det gör vi genom att agera enligt vår uppförandekod. Som grund för ett framgångsrikt NCC använder vi på samma sätt vår uppförandekod för att bygga långsiktiga relationer och partnerskap med våra intressenter.

Tomas Carlsson
Verkställande direktör