Compliance

På NCC är vi fast beslutna att agera med omtanke. Vi respekterar och bedriver vår verksamhet enligt gällande lagar och med höga etiska standarder. Vi accepterar aldrig mutor eller brott mot konkurrenslagstiftning.

Att göra affärer med NCC innebär ett gemensamt ansvar för att upprätthålla de högsta etiska standarderna tillsammans med våra kunder, affärspartners och leverantörer.

NCC:s uppförandekod, som är förankrad i våra kärnvärden, ger vägledning om hur vi bedriver vår verksamhet och fattar rätt beslut i det dagliga arbetet.