NCC Lossningskalender

Ett enkelt verktyg som förenklar samordning och kommunikation vid leveranser Här koordinerar projektdeltagarna lossningstider, lossningszoner och bokar mottagnings- och inbärningsresurser så de kan fördelas ut över dagen/veckan.

I NCC Lossningskalender kan du

  • Samordna leveranser med övriga projektdeltagare
  • Boka tid för lossningstillfälle, boka lossningszon och mottagningsresurser samt inbärningsresurser
  • Ta emot aviseringar om bekräftade och ändrade bokningar
  • Ta del av projektets yttre och inre APD planer
  • Ta del av Logistikanvisningar och Köranvisningar för leveranser/besökare
  • Använda den på smartphones och surfplattor
  • Ta del av statistik kring bokningarna

Få tillgång till Lossningskalendern

  • Din NCC kontakt kan hjälpa dig bli medlem i ett specifikt projekt
  • Som default tillgänglig för alla interna och externa projektdeltagare i NCC Projektportal
  • Även möjlighet att få access till enbart Lossningskalendern (och inte Projektportalen). Ex grannprojekt, resursförare, leverantörer osv.