Nya utmaningar som föder nya tankar

Precis som med brobygget i Rotebro så tar vi oss an nya projekt med föresatsen att hitta nya smarta lösningar på såväl stora som små problem. Att alltid tänka hållbart, att hitta effektiva lokala samarbeten, och hur vi minimerar störningar av omgivningen under byggtiden. Här är några färska exempel.