Trygga och säkra arbetsplatser

Ingen ska någonsin behöva omkomma eller skadas på arbetsplatsen. Det är NCC:s självklara vision och ingår i NCC:s policy för hälsa och säkerhet.

I NCC:s företagskultur sätts arbetsmiljö och säkerhetsmedvetande alltid i första rummet. 

Vi arbetar systematiskt för att eliminera antalet olyckor i syfte att uppnå vår nollvision. Sedan 2011 har arbetsplatsolyckorna minskat med 50 procent. För att få en bättre arbetsmiljö måste man börja med värderingarna. NCC:s värderingar ger vägledning i såväl svåra som vardagliga beslut.