Gemensamma krafter i varje enskilt inköp

I ett genomsnittligt byggprojekt står inköp för cirka 75 procent av den totala byggkostnaden. Inköpen har därför en avgörande inverkan på projektets totalekonomi, men innebär också ett ansvar för miljömässig och social hållbarhet. Därför är vårt förhållningssätt vid inköp av stor betydelse, såväl för oss som för våra kunder.

På NCC har vi därför länge arbetat med att skapa en stark och kompetent inköpsorganisation med fokus på specialisering. Tack vare vår storlek, vår erfarenhet och vårt systematiska inköpsarbete kan vi erbjuda våra kunder bästa inköpslösningar till marknadens lägsta totalkostnad.

Inköp är ett högprioriterat område när det gäller att bygga effektivt. Med långsiktigt och systematiskt arbete i inköpsprocessen kan vi ta kontroll över kvalitet, miljöegenskaper, hälsa och säkerhet, distribution och priset på de varor och tjänster som vi köper in.

Vår inköpsorganisation arbetar med att göra de mest optimala och specifika projektinköpen och samtidigt hitta långsiktiga samarbeten med leverantörer som skapar fördelar efter vi kan utnyttjar liknande varor och tjänster i många av våra byggprojekt. 

Här arbetar vi efter principen att varje del av inköpsprocessen som inte tillför värde kan och bör tas bort. Vi hanterar internationella inköp genom inköpskontor nära producenterna, en inköpsansvarig, specialisering inom utvalda kategorier och bra ramavtal med noggrant utvalda leverantörer. Oavsett typ av inköp kan du som kund alltid dra nytta av våra gemensamma krafter i varje enskilt fall.

Fördelar med samordnade inköp:

  • Ökad specialisering för mer konkurrenskraftiga inköp
  • Kontroll över kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet
  • Kostnadseffektiva volyminköp
  • Centraliserad funktion för systematiskt inköpsarbete
  • Lokala projektinköpare för närhet till kunden under projektet
  • Säkra, effektiva och enkla internationella inköp
  • Långsiktigt samarbete med leverantörer för utveckling av varor och tjänster
  • Pålitliga leveranser och effektiv produktion