Potthålslagning

En billig, säker och effektiv metod för ifyllning av potthål.

Potthålslagning och underhåll med snabelbil är en billig, säker och effektiv metod för lagning och tätning av asfaltbeläggningar. Metoden är snabb och därmed är störningen för trafikanter liten.

Med en tidig insats ökar chanserna för en lång livslängd för beläggningen. Det är även viktigt att vägnätet löpande synas av och eventuella nya potthål och andra skador tätas.

Användningsområden

  • Lagning av potthål och slaghål i vägbanor
  • Tätning av sprickor och håligheter
  • Förebyggande underhåll på både kommunalt- och nationellt vägnät
  • Förberedande arbete innan asfaltering
  • Tätning av beläggningsskarvar och separerade partier under garantitiden