Framtiden är elektrisk med laddinfrastruktur och elvägar

NCC bygger framtidens hållbara laddinfrastruktur för elektriska fordon.

Vårt engagemang och erbjudande inom laddinfrastruktur

NCC har byggt infrastruktur för transporter sedan 1875 och vi vill självklart även vara med och bygga framtidens hållbara vägar. Därför samarbetar vi sedan lång tid tillbaka med en rad olika aktörer inom laddinfrastruktur för elektriska fordon.

Sedan 2011 är vi djupt engagerade inom dynamisk laddning/elvägar, främst inom ramen för projekten eRoadArlanda och SmartRoad Gotland. Det har gett oss världsunik kompetens och erfarenhet inom ett nytt område som på ett avgörande sätt kraftigt kan minska vägtransporternas klimatavtryck.

Parallellt med engagemanget inom elvägar har vi också byggt upp de strategiska samarbeten vi behöver för att kunna erbjuda lösningar inom stationär laddning.

Totalt sett innebär det att vi nu har den kompetens och den erfarenhet som behövs för att leverera allt från förstudier, projektering och projektledning till mark- och anläggningsarbeten för all typ av laddinfrastruktur. 

Läs mer: Fakta om elvägar

 • Det finns två grundtekniker för elvägar; konduktiv (direktkontakt) och induktiv (trådlös) överföring av elektricitet till fordonet.
 • Exempel på konduktiva elvägstekniker:
  • Elways (Sverige): Skena i vägen med två spår, ingen elektricitet på ytan, fungerar för både lätt och tung trafik.
  • Alstom (Frankrike): Skena i vägen, elektricitet på ytan, fungerar för både lätt och tung trafik.
  • Elonroad (Sverige): Skena på eller i vägen, elektricitet på ytan, fungerar för både lätt och tung trafik.
  • Siemens (Tyskland): Luftledningar. Fungerar endast med tung trafik.
 • Det finns flera olika tekniker för induktiv överföring, bl a från Electreon (Israel), Bombardier (Kanada) och Qualcomm (USA).
 • Elways och Siemens konduktiva tekniker var först i världen med att testas på allmän väg i projekten eRoadArlanda och Elväg Gävle i samband med att Trafikverket gjorde en förkommersiell upphandling. I en ny sådan upphandling testar man nu även tekniken från Electreon och Elonroad i projekten SmartRoad Gotland och EVolutionRoad.
 • NCC har och har haft olika samarbeten inom elvägar, främst med Elways och Electreon.

eRoadArlanda - så funkar elvägen

 • På NCCs projekt eRoadArlanda testas tekniken med elvägar, där fordonet hämtar ström från en skena som ligger försänkt i vägen.

 • En arm från lastbilen känner av när fordonet befinner sig över skenan, och dockar an till den.

 • Armen ligger an mot skenan så länge skenan befinner sig under lastbilen. Vid en eventuell omkörning lyfts kontakten automatiskt upp. Lär mer på eroadarlanda.se