NCC Underhållsfri bro - rostfritt stål skapar nya möjligheter

Nu har vi utvecklat en helt ny typ av samverkansbro i rostfritt stål och betong. Konstruktionen möjliggör mycket slanka, och i princip underhållsfria broar i spann upp till 100 meter.

Material och konstruktion ger NCC:s nya typ av samverkansbro minimalt underhållsbehov och lång livslängd. Tack vare en integrerad infästning behövs inga lager eller skarvar med ömtåliga övergångskonstruktioner. Du minimerar därför tidskrävande underhållsarbete och tillhörande trafikstörningar.

Mer estetiska lösningar

NCC:s underhållsfria bro har balkar av ett höghållfast rostfritt stål som dimensioneras för en angiven last. Materialet gör slankare konstruktioner möjliga, utan att hållfastheten påverkas. Resultatet är en estetiskt mer tilltalande bro och ett högre utnyttjande av ingående material.

Kvalitetssäkrat slutresultat

Material, konstruktion och byggprocess är till många delar standardiserade varför bron normalt är på plats snabbt och störningsfritt. Det är både resurseffektivt och ekonomiskt. Eftersom flera ingående delar standardiserats så går även projekteringen snabbare. Ett utvecklat logistiskt flöde från projektering till slutförande ger ett smidigt genomförande där vi tar ansvar för helhet och kvalitet.

Egenskaper