Högre standard med NCC Montagebro™

NCC Montagebro™ är en standardiserad bro som kan användas i alla planskilda korsningar över väg och järnväg samt över vattendrag. Tack vare en fullt utnyttjad industrialiserad process kan bygget genomföras snabbt och med minimalt med störningar.

Med NCC Montagebro™ förenklas granskningsförfarandet och byggtiden kortas.

Under 30 år har tekniken förfinats och resultatet är ett beprövat och kostnadseffektivt koncept med hög kvalitet. NCC Montagebro™ kännetecknas av jämn kvalitet, genomtänkt flexibilitet och förenklat förarbete. Faktorer som alla bidrar till en bättre ekonomi både långsiktigt och kortsiktigt.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om NCC Montagebro och hur den kan användas i ditt projekt.