Flygfoto över Hudälven och den nybyggda bron.

Vi bygger tunnlar och broar

Vi skapar lösningar för framtidens infrastruktur. Våra kompetensområden är bland annat vägar, järnvägar, broar och tunnlar.

Bygga broar snabbt med minimala störningar

NCC har byggt många broar runt om i Norden. Tack vare fullt utnyttjade industrialiserade processer kan vi på NCC bygga broar snabbt och med minimalt med störningar. NCC Montagebro är en standardiserad bro som kan användas i alla planskilda korsningar över väg och järnväg samt över vattendrag.

Vi har även utvecklat en helt ny typ av bro i rostfritt stål och betong. Konstruktionen möjliggör mycket slanka, och i princip underhållsfria broar i spann upp till 100 meter.

NCC uppför flera broar för närvarande, bland annat ny bro över Kalix älv, och broar i samband med utbyggnaden av E14 i Sundsvall och E12 i Umeå.

Vi kan tunnlar

Vi är stolta över vår kompetens och erfarenhet, och har i dagsläget många spännande tunnelprojekt på gång. Vi kan tunneldrivning, tätning, isolering och förstärkning och utför både nybyggnation och renovering av tunnlar och andra bergrum.

I Stockholm ska NCC bygga station Hagastaden på den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden, och tidigare i Stockholm har NCC bland annat byggt Citybanan, Söderströmstunneln, Norra Länken, Södra länken och delar av Tvärbanan i Stockholm samt Strängnäs-Härad i Mälardalen. I Göteborg bygger NCC två etapperna Korsvägen och Centralen i pendeltågsförbindelsen Västlänken. På Färöarna bygger NCC två vägtunnlar under havsbotten.  

Goda lösningar

Både i anbuds-, projekterings- och genomförandefasen av varje projekt identifierar våra innovativa och erfarna specialister funktionella och effektiva lösningar som skiljer oss från många andra aktörer.