Infodring av vägtrummor med armerade flexibla foder

Att infodra vägtrummor med glasfiberarmerade flexibla foder är både snabbt och kostnadseffektivt. Metoden ökar dessutom säkerheten vid vägbyggen och ger stora miljövinster på sikt.

Infodring med armerade flexibla foder är en innovation som ger stora miljövinster. Renoveringen utförs med liten energiåtgång och minimal påverkan på trafiken eftersom installationsutrustningen står vid sidan av vägen. Olycksrisken minskar drastiskt samtidigt som både trafik och arbete flyter betydligt bättre än vid traditio­nell grävteknik då vissa vägpartier måste stängas av.

Det nya röret dimensioneras i förväg, klarar högt ställda krav och har dessutom marknadens längsta livslängd. Tack vare armeringen sker inget läckage mellan den gamla trumman och det nya fodret. Fodret krymper nämligen mini­malt, vilket också gör att areareduktionen blir obetydlig.

Smidig installation

Vid installationen dras eller vrängs det flexibla fodret in i den gamla trumman. När det har placerats i rätt position, expanderas det med hjälp av tryckluft för att sedan härdas med UV-ljus. Metoden är även utmärkt för rör som ska klara större påfrestningar. Efter avslutad installation har vägtrummans vattenkapacitet ökat väsentligt.