Cementbruksisolering

Cementbruksisolering är en ekonomisk och snabb NoDig-metod för att skapa ett aktivt korrosionsskydd i gamla rostiga stål- och gjutjärnsledningar.

Cementbruksisolering av korrosionspåverkade vattenledningar är en väl beprövad teknik som har funnits i Sverige i över 40 år. Fördelen med tekniken är att den återställer och till och med ökar ledningens ursprungliga kapacitet samt hydrauliska funktion. Den förnyade ledningen får garanterat ett bra korrosionsskydd som håller länge. Tester visar att det tar flera hundra år för vattnet att laka ur ett 10 millimeter tjockt cementbruksskikt.

Minimal risk

Cementbruksisolering ger inga sättningsskador. Eftersom arbetet utförs i små schaktgropar med läggning i befintliga rör, är riskerna för skador av gatubeläggningar eller intilliggande rör minimala. Det förnyade röret klarar dimensioner upp till Ø 2000 millimeter.