Brunnsrenovering

Brunnsrenovering med fiberarmerad sprutbetong är ett effektivt sätt att göra gamla brunnar som nya.

Läckande och skadade nedstigningsbrunnar är ett problem för många kommunala och privata ledningsägare. Att täta sprickor och skarvar fungerar bara kortsiktigt. Med en invändigt hållfast beläggning får du en varaktig lösning och en brunn som garanterat är tät. Och det går dessutom snabbt.

Motståndskraftig beläggning

Den nya beläggningen förhindrar att grundvatten och föroreningar läcker in samt motverkar korrosion, förvittring och rotinväxt. Dessutom har den väldigt hög kemisk resistens vilket innebär att den klarar angrepp från svavelväte och PH-värden från 2,0.

Snabb och effektiv metod

Brunnen rensas med högtrycksspolning. Därefter tillsluts röranslutningarna. Sprickor och djupa skador fylls med fiberarmerad tätmassa. Tätmassan pumpas till spruthuvudet som sprider massan på brunnens innerväggar.

Centrifugalsprutan förs upp och ned i brunnens centrumaxel och belägger väggen med ett starkt och tätt fiberarmerat betongbruk med exakt den tjocklek som eftersträvas. Vissa brunnar muras även upp för hand.