Infodring med armerade flexibla foder

Med armerade flexibla foder bygger du nya tryckavlopps- och självfallsledningar snabbt och enkelt. Ingen schaktning behövs. Monteringen äger rum mellan nedstigningsbrunnarna, eller i en del av ledningen. Smidigt, eller hur?

Det nya röret vrängs in i den gamla ledningen med hjälp av tryckluft. Därefter härdar vi det med UV-ljus. Klart! Ledningsförnyelse med armerade flexibla foder är inte bara snabbare, mer kostnadseffektivt och skonsammare för miljön än traditionella metoder. Du får dessutom ledningar som håller i längden. Faktum är att de kan stoltsera med den längsta livslängden på marknaden bland material som används vid ledningsrenovering.

Konstruktionen med armerade flex­ibla foder bildar skarvlösa rör som är stabila och hållbara. Praktiska tester i över 20 års tid samt otaliga böjhållfast­hets-, belastnings-, nötnings- och korrosionstester i labora­toriemiljö visar på en mycket lång livslängd och att linerstyrkan möter marknadens samtliga krav upp till 100 år.

Korta fakta om Armerade flexibla foder

  • Smidig, grävfri installation mellan nedstigningsbrunnar som samtidigt ger en enorm klimatbesparing jämfört med traditionell omläggning
  • Snabb metod: du får upp till 200 meter nya rör per dag
  • Miljöanpassad, säker och snabb härdning med UV-ljus
  • Enkelt att ansluta nya serviser till en infodrad ledning
  • Längst livslängd på marknaden bland material som används vid ledningsrenovering
  • Passar dimensioner 150-800 m.m.
  • Rören kan användas samma dag
Bastiaan Den Braver

Projektchef, No Dig - Södra Sverige, NCC Infrastructure

Joakim Lindholm

Platschef, No Dig - Norra och mellersta Sverige, NCC Infrastructure