6 skäl att välja armerade flexibla foder

Att bygga nya ledningar i de gamla med No Dig-metoder har många fördelar jämför med att gräva upp och byta ut på traditionellt sätt. Det går snabbt, det stör omgivningen minimalt, det ger en 70-90 % lägre miljöbelastning och kan vara upp till 80-90% billigare. Att välja rätt material för att förnya dina ledningar schaktfritt ger ytterligare fördelar. Med armerade flexibla foder får du dessutom marknadens längsta livslängd och maximal funktionalitet.

1. Långtidsstyrka
Du får en ringstyv självbärande ledning med en förväntad livs­längd på 100 år. Systemet står emot alla kända kemikalier som normalt förekommer i ledningar. Glasfiberarmeringen motverkar försvagning på ett effek­tivt sätt och ger mycket höga hållfasthetvärden även efter åtskilliga decennier i marken

2. Hållfasthet
Armerade foder är så starka att de klarar samma dragkraft som ett flertal armeringsstål med Ø 25 millimeter. Arme­rade foder klarar även kompression på över 30 procent och vid avlastning återtar de sin ursprungliga form med bibe­hållen styrka. Detta är speciellt viktigt vid förskjutningar på grund av jordrörelser (Till exempel vid sättningar och tjäle).

3. Minimal krympning – maximal motståndskraft
En stor fördel är att den förnyade ledningen krymper mini­malt mot den befintliga ledningen. Det minskar både slitaget och ovidkommande vatten elimineras så att du slipper tråkigheter som rotbildning mellan det nya och det gamla röret.

4. Minimal areareduktion
Armeringen gör det möjligt att bygga fodret tunt och starkt med maximalt bibehållen flödeskapacitet. En viktig aspekt då dagens ledningsnät är hårt belastade av ökade neder­bördsmängder och växande samhällen. Fodret har även en mycket slät inneryta (Ra<0,5μm), som är jämförbart med polerat stål. Innerytan förhindrar att avlagringar och smuts får fäste.

5. Effektiv härdning med UV-ljus
Tack vare glasfiberlaminatets egenskaper kan vi bygga nya rör i en enda process som dessutom sker snabbare än med något annat material. Materialet härdas med UV-ljus. Det innebär att inga rör behöver stängas av under renoveringen. Ljushärd­ning är inte bara en snabbare och mer säker metod än värmebaserad härdning. Den har dessutom en lägre energiförbrukning.

6. Olika form och dimensioner
Våra armerade flexibla foder passar både små och stora rördimen­sioner mellan Ø 150 och upp till Ø 1 800 millimeter. Fodret är även mycket form- och anpassningsbart, även vid icke-cirkulära sektioner eller skarvar. Det nya röret klarar såväl fogförskjutningar som skador och krökar mellan brunnarna utan problem.